Aktiviteter i Second Life

OBS! Har du ikke Second Life programvaren? De fleste sesjoner strømmes også online på vår Youtube kanal.

Hver mandag | kl.22.00 - 22.30

Hver tirsdag og fredag | kl.21.00 - 21.30

Hver onsdag | kl.21.00 - 21.30

Hver onsdag | kl.22.00 - 22.45

Hver torsdag | kl.23.00 - 23.45

Transformerende meditasjon er tema I denne meditasjonssamlingen i Second Life. Jeg snakker litt om det vitenskapelige bak meditasjon og vi gjør en av meditasjonene som du finner på denne nettsiden eller noe av meditasjonene som jeg har laget til kurset i Transfomerende Meditasjon. Samlingen er på engelsk og det er mulighet for spørsmål og diskusjon. Anbefaler også å bruke hodetelefoner for å hente mest ut av meditasjonen.

Har du lasted ned Second Life og har du laget en konto? Klikk på denne knappen for å komme seg til meditasjonsområdet tilhørende Transformational Meditation Group.