Du kan komme i kontakt på følgende måter.

  • e-post:
  • Telegram: TMGnorge Telegram chat
  • Telegram: Kontakt Seb direkte
  • Telefon / SMS / Signal: 41 04 23 91