Som sertifisert Trauma-Sensitive +❤HearthMath® Practitioner, tilbyr Sebastiaan én-til-én biofeedback-timer. Han veileder deg gjennom teknikker for å oppnå balanse i ditt neversystem på så lite som tre minutter, ved hjelp av teknologi som har blitt forsket på i over 23 år. Du vil få hjelp til å nå dine helsemål. Forskning har vist at +❤HearthMath® bidrar til å dyrke glede, forbedre helsen og øke livskvaliteten.

Teknikkene du vil lære kan hjelpe med.

  • Angst
  • Kronisk stress
  • Depresjon
  • Hjerte-hjerne-nevrodynamikk
  • Hypertensjon
  • Betennelse
  • Mental klarhet
  • Symptomer etter hjerneskade
  • PTSD
  • Selvregulerende kapasitet