Å håndtere smerte

Intensjonen bak meditasjonen er ikke å fjerne smerte men å håndtere smerte på en annen måte.

Intensjonen bak meditasjonen er ikke å fjerne smerte men å håndtere smerte på en annen måte. Dette gjøres ved å aktivt endre følelsene og tankene smertene gir. Ved å gjenta meditasjonen daglig vil en kunne oppleve at smertene gir mindre ubehag enn før. Forsetter en med denne meditasjonen lenge nok vil du kunne oppleve at du til slutt ikke legger merke mer på smertene. Meditasjonen kan også brukes når en opplever psykiske smerter, som sorg for eksempel.

En kan bruke denne meditasjonen også for ikke kroniske smerter. Spesielt smerter i muskler og ledd som er stress-relaterte. Generelt sett vil mange avslappings-teknikker fungere mot stress-relaterte smerter.

“Music: Cramp Relief – http://free-meditation-music.com/

Next Post Previous Post