Mindfulness

Velkommen til denne guidede meditasjonen, som er rettet mot å øve på oppmerksomhet. Jeg vil lede deg inn i en fin avslappende tilstand der du blir oppmerksom på pusten din. Bruk pusten som et anker for å komme tilbake til hver gang du merker at du mistet fokus og tankene dine har vandret. Etter at du er kommet i den fine avslappende tilstanden, vil jeg være stille resten av meditasjonen. Jeg vil ringe en bjelle hvert annet minutt. Bruk dette som et signal for å komme tilbake til pusten din om nødvendig.

Velkommen til denne guidede meditasjonen, som er rettet mot å øve på oppmerksomhet. Jeg vil lede deg inn i en fin avslappende tilstand der du blir oppmerksom på pusten din. Bruk pusten som et anker for å komme tilbake til hver gang du merker at du mistet fokus og tankene dine har vandret. Etter at du er kommet i den fine avslappende tilstanden, vil jeg være stille resten av meditasjonen. Jeg vil ringe en bjelle hvert annet minutt. Bruk dette som et signal for å komme tilbake til pusten din om nødvendig.

Music by Expression Zen and licensed under CC BY-SA 4.0.

Narration by Seb from the Transformational Meditation Group (TMG)

Narration track: A Mindfulness Practice by Seb from the Transformational Meditation Group is licensed under CC BY-SA 4.0.

Next Post Previous Post