Takknemlighet - Nøkkelen til å manifestere våre drømmer

Vårt samfunn har ikke blitt lært til å uttrykke takknemlighet for alle de fantastiske gaver vi har. På mange måter har vi egentlig blitt lært til å fokusere på de mangler vi har, eller hva vi ikke har. Det er oppmerksomheten til den mangelen som faktisk skaper selve mangelen, ikke omvendt. De siste globale endringene vi har vært vitne til, er tydelige bevis på at vi trenger å være takknemlige for alt vi har. Hvem er vi, som bor i et av verdens rikeste land, til å tro at vi ikke har nok?

Takknemlighet er universalnøkkelen til å kunne manifestere et helt nytt liv. Når du føler takknemlighet, går det simpelthen ikke an å føle seg ulykkelig, misunnelig, grådig eller redd. Takknemlighet ligger i bunnen til alle positive skapende følelser, også kjærlighet. Du kan ikke føle kjærlighet for noen uten å være takknemlig for at denne personen finnes i ditt liv. Når du føler takknemlighet sender du ut en veldig ren og klar signal gjennom ditt elektromagnetiske felt.

Jeg vil anbefale at du skriver ned for hånd hva du ønsker å manifestere i ditt liv før du starter med denne meditasjonen.

Next Post Previous Post