Meditasjon med fokus på Hjertet

Balanser ditt elektromagnetiske felt og kommunikasjon mellom ditt hjerte og din hjerne.

Denne meditasjonen er basert på teknikker utviklet ved HeartMath Institute. Et institutt som driver forskning på rollen elektromagnetiske felt har i vår kommunikasjon, intuisjon, fysiologi, neurologi og vår fysiske og mentale helse. Teknikkene vi bruker i denne meditasjonen brukes for å bygge opp motstandsdyktighet mot spesielt stress, og brukes til daglig i private bedrifter, politi, brannvesen, militæret, helsesektoren og skoler.

“Music: Spectrum healing – http://free-meditation-music.com/

Next Post Previous Post